Rate this post Anh Nguyễn Kế Siêu – công ty TNHH Sela Số tiền tài trợ: 10.000.000 đồng Năm tài trợ: 2016. Thay mặt các bạn sinh viên, Quỹ trân trọng gửi lời cám ơn đến anh và quý Công ty. Chúc Công ty ngày càng thành công hơn nữa trong kinh doanh và đồng […]

Rate this post

Anh Nguyễn Kế Siêu – công ty TNHH Sela

Số tiền tài trợ: 10.000.000 đồng

Năm tài trợ: 2016.

Thay mặt các bạn sinh viên, Quỹ trân trọng gửi lời cám ơn đến anh và quý Công ty. Chúc Công ty ngày càng thành công hơn nữa trong kinh doanh và đồng hành chia sẻ cùng Quỹ.

Một số thông tin về công ty TNHH Sela:

Lĩnh vực hoạt động chủ động:

  • Hóa chất dùng cho phân tích, kiểm nghiệm, xét nghiệm
  • Nguyên phụ liệu cho sản xuất
  • Thiết bị, vật tư tiêu hao phòng thí nghiệm