Rate this post Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Số tiền tài trợ: 22.000.000 đồng. Năm tài trợ: 2016. Thay mặt các bạn sinh viên, Quỹ trân trọng gửi lời cám ơn đến quý Công ty. Chúc Công ty ngày càng thành công hơn nữa trong kinh doanh và đồng hành chia sẻ cũng […]

Rate this post

Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

Số tiền tài trợ: 22.000.000 đồng.

Năm tài trợ: 2016.

Thay mặt các bạn sinh viên, Quỹ trân trọng gửi lời cám ơn đến quý Công ty. Chúc Công ty ngày càng thành công hơn nữa trong kinh doanh và đồng hành chia sẻ cũng Quỹ.

Một số thông tin về Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu:

Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu được thành lập ngày 23/11/2005 – với phương châm “Mang lại niềm tin sức khỏe”. Hiện nay, công ty nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về nguồn lực, mà còn dẫn đầu thị trường dược phẩm ở Việt Nam, theo xu hướng vươn ra Quốc tế. Có những thành tựu như vậy là do ngay từ đầu Á-Âu đã xác định được cho mình con đường đi rõ ràng, được cụ thể hóa bằng sứ mạng, mục tiêu và các giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của công ty.