Rate this post Nguyễn Kế Sếu – Giám đốc Cty TNHH Sela Số tiền tài trợ: 10.000.000 đồng. Năm tài trợ: 2016. Thay mặt các bạn sinh viên, Quỹ trân trọng gửi lời cám ơn đến Giám đốc và quý Công ty. Chúc Công ty ngày càng thành công hơn nữa trong kinh doanh và […]

Rate this post

Nguyễn Kế Sếu – Giám đốc Cty TNHH Sela

Số tiền tài trợ: 10.000.000 đồng.

Năm tài trợ: 2016.

Thay mặt các bạn sinh viên, Quỹ trân trọng gửi lời cám ơn đến Giám đốc và quý Công ty. Chúc Công ty ngày càng thành công hơn nữa trong kinh doanh và đồng hành chia sẻ cũng Quỹ.